על תהליך היצירה

room

על תהליך היצירה

"אני מתבונן באילן… ואולם אפשר שבתוך כדי התבוננותי באילן אשאב, מתוך רצון וחסד כאחד, לקשר איתו, ואין הוא עוד לז. עוצמת הייחוד אחזה בי…  הרי לא את נפש האילן פגשתי, ואף לא מין של עץ, כי אם אותו עצמו."  

מרטין בובר

*

מתנה היא כמו מפגש עם עצמך דרך עיניו המסורות של אדם אחר.

כשאני מתבקשת ליצור מתנה עבור מישהו, אני עוקבת אחרי הסימנים והאותות שהותירו בו השנים שחלפו ומשרטטת בעזרתם את המעגל האישי שלו בצורה מחודשת.  זהו תהליך משותף והוא מתרחש במפגש פנים אל פנים בין מי שהחליט להעניק מתנה אישית למישהו קרוב וביני. במפגש זה אנו מתמסרים לתהליך התבוננות משותף שהוא כחיפוש בחפציו האישיים של מקבל המתנה, מעין בחינה מחודשת של שכבת האבק שהצטברה עליהם. ההתבוננות מלווה בסקרנות ובתחושת גילוי של אדם שאני שומעת את סיפורו לראשונה.

בעשייה משתתפים אדם אחד או מספר אנשים אהובים שיש להם חלק בחייו של מקבל המתנה, ויחד אנו יוצרים מארג של זיכרונות, סיפורים או הרגלים יומיומיים שעושים אותו לאדם המיוחד שהוא.

שלב ראשון – ראיון וייעוץ בנוגע למהות המתנה

שאלון

תהליך יצירת מתנה הוא תהליך של חיפוש ולמידה עבור נותן המתנה ועבורי, המכינה אותה. לכן עוד לפני שנותן המתנה ואני ניפגש לראשונה, אשלח לו שאלון בדוא"ל. השאלון נועד לשרטט קווים ראשונים לדמותו של מקבל המתנה ולתאר את כל מה שמעניין, מאפיין ומייחד אותו. היענות לשאלון היא רצויה ומומלצת בהחלט אך היא אינה הכרחית.

 

פגישה

להתבונן באדם זה גם כמו להתבונן בעץ. כשם שגזע העץ לא יכול להתיק את מקומו כך לא יכול האדם להתנתק משורשיו, מעברו. העלים, הפרחים או הפרות של העץ, המבטאים את השינויים המתחוללים בו מדי שנה, הם המסמלים את התחדשותו.  באיזון העדין הזה שבין מה שקיים וקבוע ובין מה שמתחדש נמצאת ההשראה ליצירת המתנה. סך כל הגילויים יוצרים מתנה שהיא יחידה במינה, המבטאת את האדם, את מהותו ואינה מסתכמת בתיאור שלו.

במפגש הראשון תיבחן האפשרות להרחיב את מעגל המשתתפים. אם נותן המתנה מעוניין בכך נפנה לקרובים וחברים ונשתף אותם בתהליך יצירת המתנה. בעת סיכום המפגש נעלה רעיונות בנוגע לנושא המתנה ולאופן ביצועה – המתנה יכולה להיות חפץ, מיצב או אסופה של פרטים. לעתים ניתן לגבש רעיון ראשוני כבר במהלך המפגש הראשון.

אם נותן המתנה יסתפק במפגש הראשון כפגישת ייעוץ וירצה לייצר את המתנה בעצמו לא יהיו מפגשים נוספים. במקרה כזה יתומחר המפגש הראשון בנפרד.

שלב שני  –  בחירת הקונספט ותכנון המתנה

על פי רוב נותן המתנה אינו מסתפק בייעוץ בלבד ומעוניין להמשיך בעבודה משותפת. במקרים אלה, כשבועיים לאחר המפגש הראשון, יקבל נותן המתנה מסמך המתאר את הקונספט של המתנה, את אופן ביצועה וכן תמחור ראשוני שלה.

אם נותן המתנה יחליט להמשיך לשלב הביצוע לא ישלם עבור השלב הזה שכן הוא כלול בתקציב הכנת המתנה, אך אם מסיבה כלשהי יחליט נותן המתנה הפוטנציאלי על הפסקת תהליך העבודה אז ישלם עבור השלב השני בנפרד.

שלב שלישי – אישור תהליך היצירה

אישור הרעיון והתקציב הכולל ליצירת המתנה, סיכום שלבי העבודה ותחילת עבודה משותפת.

כמה עולה מתנה?

למתנות אלה אין מחירון.  מחירן נקבע על פי שקלול זמן העבודה, תהליכי ההכנה והחומרים הנדרשים ליצירתן.  יש להביא בחשבון כי כל מתנה היא חד-פעמית כמו האדם היחיד שעבורו היא נוצרת, והיא עשויה להשתנות תוך כדי הכנתה. לפיכך נדרשת מידה של גמישות כלפי שינויים שעשויים לחול בהתאם בתקציב. כשותף בתהליך יידע נותן המתנה מראש על כל שינוי שיחול במהלך היצירה ואם הוא כרוך בעלות נוספת.